VD-utvärdering – styrelsen 2024

Denna mall från DokuMera är utformad som en enkät och används av styrelsen för att utvärdera företagets vd.

Enligt ABL (aktiebolagslagen) ska bolagets vd utses av styrelsen. Styrelsen bör formulera skriftliga instruktioner som innehåller riktlinjer och anvisningar till vd vars uppdrag består i att sköta den löpande förvaltningen av bolaget. Med hjälp av mallen VD-utvärdering – styrelsen, kan styrelsen utvärdera hur väl bolagets verkställande direktör följer de anvisningar och riktlinjer som upprättats av styrelsen.

Mallen är att se som ett generellt underlag för att samla in omdömen från styrelseledamöterna om Vdns prestationer under en specifik period. Hur resultatet bedöms varierar från företag till företag då det helt och hållet beror på vilken vikt styrelsen väljer att lägga på de olika frågorna i formuläret.

Specifikation

  • VD-utvärdering – styrelsen 2024
  • 4536
  • 1,31
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider