Uppsägning av anställd pga arbetsbrist med företrädesrätt till återanställning Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en uppsägning av en anställd, på grund av arbetsbrist, när den anställde har företrädesrätt till återanställning (f t å).

Personer som sagts upp på grund av arbetsbrist har företräde till ny anställning inom sitt arbetsområde, s.k. företrädesrätt eller återanställningsrätt. Denna rätt gäller under nio månader efter det att anställningen upphörde och den tidigare anställde måste ha varit anställd hos arbetsgivaren minst ett år under de senaste tre åren. Den tidigare anställde måste också själv anmäla till arbetsgivaren att han eller hon gör anspråk på sin företrädesrätt. Arbetsgivaren måste informera om företrädesrätten i uppsägningsbeskedet eller senast en månad innan anställningen avslutas.

Specifikation

  • Uppsägning av anställd pga arbetsbrist med företrädesrätt till återanställning Engelsk 2024
  • 5461
  • 1,12
  • 1
  • docx
600 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider