Pärm januari t.o.m. december 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att skapa en egen pärm, med överskådlig innehållsförteckning och pärmetiketter, för det fall du har ett register omfattande flikarna januari – december.

För att kunna arbeta effektivt är det viktigt att ha struktur. Ordning och reda bland papperen är A och O när det gäller att spara tid och arbeta effektivt. Med hjälp av pärmar skapar du enkelt struktur bland dina papper vilket är tidsbesparande och gör att du kan arbeta effektivare.

Pärmar är utmärkta verktyg för att strukturera upp bland dina papper och få ordning och reda. Därigenom underlättar du för dig själv och kan lägga din tid på annat än att leta efter papper.

Specifikation

  • Pärm januari t.o.m. december 2024
  • 966
  • 1,26
  • 2
  • docx
0 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider