Pärm 1 t.o.m. 52 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att skapa en egen pärm för ett register omfattande flikarna 1 – 52.

För att kunna arbeta effektivt är det viktigt att ha struktur. Ordning och reda bland papperen är A och O när det gäller att spara tid och arbeta effektivt. Med hjälp av pärmar skapar du enkelt struktur bland dina papper vilket är tidsbesparande och gör att du kan arbeta effektivare.

Denna mall från DokuMera hjälper dig att skapa en egen pärm, med överskådlig innehållsförteckning och pärmetiketter, för det fall du har ett register omfattande flikarna 1 – 52. Pärmetiketten kan väljas i utformning för halvryggspärm eller helryggspärm.

Specifikation

  • Pärm 1 t.o.m. 52 2024
  • 1487
  • 1,25
  • 3
  • docx
0 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider