Låneavtal - Fast ränta med säkerhet Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett låneavtal på engelska (loan agreement) med fast ränta och säkerhet.

Vid undertecknandet av ett låneavtal är det viktigt att noga studera avtalets lånevillkor. Se noggrant över t.ex. lånekostnader, återbetalningsplan och amorterings- och uppsägningsvillkor. Låneavtalet innebär även andra skyldigheter, t.ex. att underrätta långivaren om förändringar i ekonomin. Dokumentet innehåller bl.a. klausuler gällande återbetalning, dröjsmålsränta, förtida uppsägning etc.

Mallen är skriven på engelska, men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

Specifikation

  • Låneavtal - Fast ränta med säkerhet Engelsk 2024
  • 4359
  • 1,30
  • 3
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider