Checklista anställningsavtal 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef genom arbetet med att upprätta ett anställningsavtal.

Anställningsvillkoren regleras i lagen om anställningsskydd (LAS) som är tvingande. Däremot är det möjligt att avtala om, för arbetstagaren, bättre villkor.

Denna mall består av en checklista över punkter som ska behandlas när ett anställningsavtal upprättas. Genom att följa checklistan försäkrar du dig om att du får med den information som lagen kräver samtidigt som du kan utforma ett genomtänkt anställningsavtal.

Kom ihåg att det är viktigt att utforma ett individuellt anställningsavtal så att villkoren inte står i strid mot kollektivavtalets regler. Detta gäller naturligtvis endast om ditt företag är bundet av ett kollektivavtal.

Checklistan pekar även på andra DokuMera-mallar såsom anställningsavtal, sekretessbilaga, arbetsbeskrivning m.m. som kan hjälpa dig med olika arbetsmoment.

Specifikation

  • Checklista anställningsavtal 2024
  • 787
  • 1,31
  • 7
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider