Checklista krisinterventionsmetoder Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att få en förståelse för CISM-metodiken, som hjälper dig att ta hand om människor i kris på ett organiserat och förberett sätt. CISM utgör en förkortning av det engelska uttrycket ”Critical Incident Stress Management”.

CISM utgör en internationellt erkänd metod för det mänskliga omhändertagandet när en katastrof eller allvarlig olycka har inträffat. Metoden innehåller ett antal erkända så kallade krisinterventionstekniker eller krisinterventionsmetoder - CMB, defusing, debriefing och en-till-en samtal.

Specifikation

  • Checklista krisinterventionsmetoder Engelsk 2024
  • 5467
  • 1,12
  • 4
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider