Checklista information kris traumatisk incident Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att genomföra en CMB när en traumatisk incident har inträffat på ditt företag. CMB utgör en förkortning av det engelska uttrycket ”Crisis Management Briefing”. Detta kan översättas på svenska till ”krishanteringsinformation”. Dokumeramallen visar de olika uppgifter som ska genomföras under en sådan genomgång och den tid som varje punkt tar i anspråk för att genomföra.

Av samtliga krisinterventionstekniker utgör CMB den mest användbara. Detta beror på att den kan upprepas när som helst. Den kan genomföras av företagets krisstödsorganisation tillsammans med representanter från företagets ledning och externa specialister.

Specifikation

  • Checklista information kris traumatisk incident Engelsk 2024
  • 5466
  • 1,12
  • 7
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider