Arbetsbeskrivning programmerare-utvecklare 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en arbetsbeskrivning för en programmerare.

Att upprätta bra arbetsbeskrivningar för tjänsterna inom företaget kan vara till stor nytta för dig som arbetsgivare. Bl.a. kan en välskriven arbetsbeskrivning skapa större möjligheter för den anställde att prestera just det du vill samtidigt som den sätter ramarna för hur det ska ske. Arbetsbeskrivningen kan även användas för att mäta den anställdes prestationer och kan därför med fördel användas vid utvecklingssamtal. Arbetsbeskrivningen kan också hjälpa företaget att rekrytera en ny person till tjänsten ifråga.

Denna arbetsbeskrivning avser en programmerartjänst. En programmerares arbetsuppgifter och roll kan variera mycket från projekt till projekt. I allmänhet har programmeraren till uppgift att utveckla applikationer, antingen för internt bruk på det företag han eller hon är anställd på, eller för kunds räkning. Mallen är framtagen med tjänstens bredd i åtanke utan att för den skull vara vag. Givetvis kan den vid behov enkelt kompletteras i något avseende.

Titta gärna på DokuMeras mallar för andra tjänster.

Specifikation

  • Arbetsbeskrivning programmerare-utvecklare 2024
  • 4373
  • 1,27
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider