Villkor för vinstandelslån 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta villkor för vinstandelslån.

Vinstandelslån är lån som tas av ett aktiebolag mot obligationer eller andra skuldebrev. Räntans storlek styrs helt eller delvis av bolagets utdelning eller vinst (vinstandelsbevis). Vinstandelslån kallas även lånedebentures.

Fördelarna med denna finansieringsform är bl.a. att långivaren tillförsäkras en årlig avkastning i form av den fasta räntan samtidigt som vinstandelsräntan ger en möjlighet att ta del av företagets lönsamhetsutveckling. Låntagaren får med vinstandelslånet en kapitalkostnadsbörda som anpassar sig till företagets kassaflöde utan att behöva förändra ägarstrukturen.

Specifikation

  • Villkor för vinstandelslån 2024
  • 3859
  • 1,31
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider