Varsel till facklig organisation om tidsbegränsad anställnings upphörande 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta varsel till en facklig organisation om att en tidsbegränsad anställning kommer att upphöra. Mallen kan snabbt och smidigt fyllas i för att uppfylla denna lagstadgade varselplikt.

Enligt 30 a § lagen om anställningsskydd (LAS) ska en arbetsgivare som ger en arbetstagare besked (enligt 15 § LAS) om att en tidsbegränsad anställning ska upphöra samtidigt varsla den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör. I samband med detta har också arbetstagaren och den lokala arbetstagarorganisationen rätt till överläggning med arbetsgivaren om beskedet.

Specifikation

  • Varsel till facklig organisation om tidsbegränsad anställnings upphörande 2024
  • 3619
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider