Varsel till facklig organisation om provanställnings upphörande 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta varsel till facklig organisation om provanställnings upphörande.

Provanställningar varar maximalt i sex månader och kan avbrytas även före prövotidens utgång. Om arbetsgivaren eller arbetstagaren inte vill att anställningen ska fortsätta, måste besked om detta lämnas minst två veckor innan prövotiden går ut.

Om den arbetsplats där medarbetaren är provanställd har kollektivavtal kan uppsägningstiden vara längre. Om facklig förening finns, ska den också underrättas när beslutet om uppsägning fattats.

Mallen som DokuMera har utarbetat gäller när en provanställd medarbetares anställning inte kommer att övergå i en tillsvidareanställning utan kommer att upphöra.

Specifikation

  • Varsel till facklig organisation om provanställnings upphörande 2024
  • 3618
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider