Varsel till facklig organisation om övervägande att avskeda anställd 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta varsel till facklig organisation om övervägande att avskeda anställd.

Avsked görs när en anställd grovt åsidosatt sina åligganden mot företaget. Vid avsked upphör anställningen omedelbart utan uppsägningstid. Innan avskedande sker ska underrättelse om den tilltänkta åtgärden lämnas till den anställde och hans eller hennes fackförening minst en vecka i förväg. En arbetsgivares rätt att avskeda en anställd är begränsad genom reglerna i lagen om anställningsskydd.

Specifikation

  • Varsel till facklig organisation om övervägande att avskeda anställd 2024
  • 3620
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider