Varningssignaler ekonomisk brottslighet 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upptäcka varningssignaler om ekonomisk brottslighet.

Ekonomisk brottslighet är ofta utstuderad och väl planerad, men det finns varningssignaler som kan vara värda att känna till för att upptäcka och verifiera misstankar om brott. Ekonomisk brottslighet är en samlingsbeteckning för flera brott och företeelser. Dessa kan exempelvis avse felaktiga årsredovisningar, penningtvätt samt målvakter och företrädare.

I mallen får du exempel på varningssignaler och tecken att vara uppmärksam på inom respektive område. Genom att känna till varningssignalerna ökar sannolikheten för att upptäcka planerad eller redan påbörjad ekonomisk brottslighet, vilket ger dig större möjlighet att undvika skada.

Specifikation

  • Varningssignaler ekonomisk brottslighet 2024
  • 4973
  • 1,17
  • 5
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider