VA-klausul - Lokal 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en VA-klausul beträffande lokal.

En VA-klausul innebär att kostnader för kall- och varmvatten och avlopp för normal användning ingår i hyresavgiften, under vissa förbehåll. Några av dessa villkor kan vara villkor såsom att hyresgästen ska betala tillägg till hyran om vattenförbrukningen skulle överstiga vad som är att betrakta som normal förbrukning eller att förbrukningen höjts i så väsentlig grad att installation av vattenmätare anses vara påkallad.

DokuMeras mall för VA-klausul tillåter dig att enkelt införa en sådan klausul som en bilaga till ett hyresavtal för lokal där kostnaderna för varm- och kallvatten är tänkta att ingå. Avtalsklausulen är tydligt skriven och inkluderar de särskilda förbehållen. På så vis kan du förebygga att oklarheter om vad som ingår i hyran uppstår.

Specifikation

  • VA-klausul - Lokal 2024
  • 3552
  • 1,31
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider