Utvärdering av ledningens strukturella arbete 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utvärdera ledningsgruppens strukturella arbete.

Mallen består av 20 frågor, vilka kan besvaras enskilt eller i grupp. Svaren kan utgöra underlag för diskussion av hur väl ledningens strukturella arbete fungerar och hur det kan förbättras.

Mallen kan med fördel användas tillsammans med DokuMeras mall Frågeformulär – ledningsgruppens strukturella arbete (ID 5071)

Specifikation

  • Utvärdering av ledningens strukturella arbete 2024
  • 5074
  • 1,16
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider