Utvärdera din säljkår 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig, som försäljningschef, att jämföra din uppfattning om din säljkårs prestationer med dina säljares uppfattning om sin prestation. Du kan identifiera gap i uppfattningarna och får hjälp med att prioritera förbättringar. Leta efter mönster i värderingar. Notera att svaghet inom ett område kan kompletteras med styrkor inom andra områden.

Dokumentmallen fungerar på så vis att du som chef fyller i grunduppgifter i frågeformuläret varefter du skriver ut det antal blad som ska användas i undersökningen. Sedan ska varje medarbetare besvara denna enkät och lämna in det till sin chef. Tänk på att inte låta säljarna fylla i mer personuppgifter än vad som verkligen är nödvändigt, eftersom all behandling av personuppgifter måste följa reglerna i dataskyddsförordningen.

Utvärdingen bygger på en undersökning av 96 säljorganisationer. Fyll i de 15 frågorna och jämför med resultatet för de 96 medelstora säljorgansiationerna. Mallen bygger på en undersökning av Harvard Business Review.

Specifikation

  • Utvärdera din säljkår 2024
  • 4411
  • 1,35
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider