Utbildningsplan - utrymningsövning 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en utbildningsplan för utrymningsövningar.

Varje företag ska enligt lag bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete, vilket framgår av lagen om skydd mot olyckor. Ett led i företagets systematiska brandskyddsarbete är att utbilda de anställda. Vilka utbildningsinsatser som behövs beror bland annat på riskerna i företaget och hur många anställda det finns. Den här mallen hjälper dig att upprätta en utbildningsplan för utrymningsövningar.

Specifikation

  • Utbildningsplan - utrymningsövning 2024
  • 5098
  • 1,16
  • 1
  • docx
395 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider