Uppsägning pga obetald hyra (lokalhyresgäst) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en uppsägning på grund av obetald hyra.

En hyresgäst som inte betalar hyran i tid riskerar att förlora rätten till lokalen. Uppsägningen av hyreskontraktet ska delges skriftligen.

Lokalhyresgästen ska underrättas om att han eller hon har möjlighet att få tillbaka sin hyresrätt, om hyran betalas inom två veckor från det att denne har fått del av denna underrättelse.

Denna mall som DokuMera har utarbetat låter dig enkelt upprätta en underrättelse som avser uppsägning på grund av obetald hyra.

Specifikation

  • Uppsägning pga obetald hyra (lokalhyresgäst) 2024
  • 3550
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider