Uppsägning för villkorsändring av jordägare - Bostadsarrende 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som jordägare att upprätta en uppsägning för villkorsändring av ett bostadsarrende.

Om jordägaren vill säga upp avtalet om bostadsarrende för villkorsändring ska han eller hon skriftligen informera arrendatorn om detta. En begäran om detta ska lämnas senast ett år före arrendetidens utgång. Vid förlängning av arrendeavtalet ska arrendeavgiften utgå med ett skäligt belopp.

Denna mall låter dig enkelt och snabbt upprätta ett meddelande om uppsägning för villkorsändring av ett bostadsarrende.

Specifikation

  • Uppsägning för villkorsändring av jordägare - Bostadsarrende 2024
  • 3491
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider