Uppsägning för villkorsändring av jordägare - Anläggningsarrende 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som jordägare att upprätta en uppsägning för villkorsändring av anläggningsarrende.

Om jordägaren vill säga upp avtalet om anläggningsarrende för villkorsändring ska han eller hon skriftligen informera arrendatorn om detta. En begäran om detta ska lämnas senast ett år före arrendetidens utgång. Vid förlängning av arrendeavtalet ska arrendeavgiften enligt 11 kap. 5 § jordabalken utgå med ett skäligt belopp.

Denna mall låter dig enkelt och snabbt upprätta ett meddelande om uppsägning för villkorsändring av anläggningsarrende.

Specifikation

  • Uppsägning för villkorsändring av jordägare - Anläggningsarrende 2024
  • 3490
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider