Uppsägning för avflyttning pga obetald hyra 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en uppsägning på grund av obetald hyra.

Enligt 12 kap. 42 § jordabalken är hyresrätten förverkad och hyresvärden berättigad att säga upp avtalet att upphöra i förtid om hyresgästen, när det gäller en bostadslägenhet, dröjer med att betala hyran mer än en vecka efter förfallodagen och annat inte följer av reglerna i 55 d § rörande hyreshöjningar och hyressänkningar.

Hyresgästen har dock möjlighet att återfå hyresrätten genom att betala hyran på angivet sätt, även om hyresvärden sagt upp hyresrätten på grund av dröjsmål med betalning av hyran. Detta kallas för återvinning.

Mallen hjälper dig upprätta denna uppsägning som även innehåller en underrättelse om hur hyresgästen kan få tillbaka hyresrätten.

Specifikation

  • Uppsägning för avflyttning pga obetald hyra 2024
  • 3525
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider