Uppsägning för avflyttning av jordägare - Jordbruksarrende 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som jordägare att upprätta en uppsägning för avflyttning vid ett jordbruksarrende.

En uppsägning av bostadsarrende ska vara skriftlig. Om arrendetiden är kortare än fem år ska avtalet sägas upp senast åtta månader före arrendetidens utgång. Om arrendetiden däremot är minst fem år ska avtalet sägas upp senast ett år före arrendetidens utgång.

Vill jordägaren säga upp avtalet om bostadsarrende ska han eller hon i uppsägningen underrätta arrendatorn om varför förlängning inte medges.

Mallen som DokuMera har upprättat uppfyller ovanstående krav och är enkel att fylla i.

Specifikation

  • Uppsägning för avflyttning av jordägare - Jordbruksarrende 2024
  • 3488
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider