Uppsägning av hyresavtal - Uppsägning av hyresgäst 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som hyresgäst att upprätta en uppsägning av hyresavtal.

När hyresavtalet avser en bostadslägenhet får hyresgästen alltid säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen. Om hyresförhållandet har varat i mer än nio månader i följd, ska avtalet alltid sägas upp för att upphöra att gälla.

Uppsägningen ska vara skriftlig, om hyresförhållandet har varat längre än tre månader i följd vid den tidpunkt till vilken uppsägningen sker. Uppsägningen får i regel även vara muntlig, om det är hyresgästen som säger upp avtalet för upphörande och hyresvärden lämnar ett skriftligt erkännande av uppsägningen. Uppsägningen får ske hos den som är behörig att ta emot hyra på hyresvärdens vägnar.

Specifikation

  • Uppsägning av hyresavtal - Uppsägning av hyresgäst 2024
  • 3333
  • 1,31
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider