Uppmaning enligt 2 kap 9 § konkurslagen 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en uppmaning till någon enligt 2 kap. 9 § konkurslagen att betala en klar och förfallen skuld.

Borgenärens uppmaning till gäldenären att betala skulden ska innehålla en upplysning om att en konkursansökan kan följa om betalning inte sker. Om gäldenären inte betalar skulden inom en vecka kan borgenären begära denne i konkurs. Denna regel gäller inte föreningar som inte bedriver näringsverksamhet.

Specifikation

  • Uppmaning enligt 2 kap 9 § konkurslagen 2024
  • 1324
  • 1,35
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider