Uppmaning enligt 12 kap 12 _ ABL 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att lämna en uppmaning till den som har rätt till en fondaktie.

Om något behörigt anspråk på en fondaktie inte har framställts inom fem år från registreringen av emissionsbeslutet, får styrelsen sälja aktien. Styrelsen ska uppmana den som har rätt till en fondaktie att ta ut den inom ett år. Den berättigade ska underrättas om att han eller hon annars förlorar aktien.

Styrelsen ska anses ha uppfyllt sin skyldighet enligt ovan om uppmaningen har skickats till den berättigades postadress med rekommenderat brev. Om den berättigades postadress inte är känd för bolaget, ska bolaget anses ha uppfyllt sin skyldighet, om uppmaningen har kungjorts i

- Post- och Inrikes Tidningar, och - den eller de ortstidningar - eller, i publika aktiebolag, den rikstäckande dagstidning - som styrelsen bestämmer

Denna mall från DokuMera hjälper dig att sända en uppmaning enligt ovan till berättigad fondaktierättsägare.

Specifikation

  • Uppmaning enligt 12 kap 12 _ ABL 2024
  • 4839
  • 1,18
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider