Uppföljning med hävning då fel inte avhjälps av företag Särskild reklamation 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig följa upp och häva då fel inte avhjälps av företag efter en tidigare lämnat neutral reklamation. Uppföljningen med angivande av särskild påföljd kallas för särskild reklamation.

Om hela köpet är väsentligen förfelat, dvs. syftet med köpet inte kan aktualiseras med den sorts fel som produkten är behäftad med, kan en sista utväg vara att kräva hävning av köp. Vid hävning avses att produkten lämnas tillbaka mot att den andra parten återgäldar pengarna.

Specifikation

  • Uppföljning med hävning då fel inte avhjälps av företag Särskild reklamation 2024
  • 4055
  • 1,31
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider