Uppförandepolicy Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en uppförandepolicy för ditt företag. Mallen är skriven på engelska, men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

En uppförandepolicy beskriver företagets principer gällande etik och moral. Hur förhåller sig företaget till lagar, regler och korruption? Vilket ansvar tar företaget för miljön? Hur företagets medarbetare uppträder utåt påverkar företagets varumärke och medarbetarnas uppförande internt påverkar arbetsmiljön i företaget.

Denna mall består av en uppförandepolicy som enkelt kan kompletteras och anpassas för ditt företag.

Specifikation

  • Uppförandepolicy Engelsk 2024
  • 5353
  • 1,15
  • 3
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider