Uppföljning med hävning då fel inte avhjälps av privatperson (Neutral reklamation) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som privatperson att upprätta ett krav på hävning när fel inte har avhjälpts.

Vid fel i varan kan du i regel kräva att säljaren avhjälper felet. Med avhjälpande avses oftast reparation. Köparen kan som huvudregel i stället kräva att varan repareras eller byts ut mot en ny likvärdig vara (omleverans). Säljaren har dock rätt att välja mellan åtgärderna avhjälpande och omleverans om köparens krav innebär en oskälig kostnad för säljaren. Om säljaren vägrar att avhjälpa felet eller inte lyckas med eller det av någon anledning inte är lämpligt att reparera eller lämna en ersättningsvara, kan du begära att köpet ska hävas.

Att köpet hävs betyder att parternas prestationer ska återgå, dvs. att säljaren ska återlämna de pengar som köparen har betalat och att köparen ska lämna tillbaka varan. En förutsättning för hävning är att felet är av väsentlig betydelse för köparen. Enbart ringa fel ger alltså inte rätt till hävning. Vid bedömningen om felets betydelse tas hänsyn till vad som är väsentligt för köparen, inte felets betydelse i allmänhet.

Specifikation

  • Uppföljning med hävning då fel inte avhjälps av privatperson (Neutral reklamation) 2024
  • 3381
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider