Uppföljning av reklamation av privatperson (Neutral reklamation) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som privatperson att upprätta en uppföljning av reklamation genom krav på avhjälpande av ett fel.

Vid fel i varan kan du i regel kräva att säljaren avhjälper felet. Med avhjälpande avses oftast reparation. Köparen kan som huvudregel i stället kräva att varan repareras eller byts ut mot en ny likvärdig vara (omleverans). Säljaren har dock rätt att välja mellan åtgärderna avhjälpande och omleverans om köparens krav innebär en oskälig kostnad för säljaren. Detta gäller om du som privatperson har köpt något av en näringsidkare. Om köpet däremot sker inom ramen för din näringsverksamhet gäller strängare regler.

Denna mall är särskilt anpassad för situationer när du som privatperson vill utforma ett krav på avhjälpande mot en näringsidkare. Mallen innehåller även ett krav på att säljaren står för hyreskostnader av en likvärdig produkt under reparationstiden.

Specifikation

  • Uppföljning av reklamation av privatperson (Neutral reklamation) 2024
  • 3380
  • 1,31
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider