Uppdragsbrev redovisningstjänster förenklad 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma ett uppdragsbrev för redovisningstjänster som du skickar till dina kunder.

Mallen är en förenklad version av DokuMeras mall Uppdragsbrev redovisningstjänster (id 4449) och är utformad ungefär som en blankett i stället för i löptext.

Med hjälp av ett uppdragsbrev skickar du en bekräftelse på uppdragets omfattning till kunden som i sin tur skriver under på att överenskommelsen är korrekt. Ett klart och tydligt uppställt uppdragsbrev gör att eventuella oklarheter kan utredas i ett tidigt skede.

Specifikation

  • Uppdragsbrev redovisningstjänster förenklad 2024
  • 4495
  • 1,26
  • 2
  • docx
400 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider