Underrättelse om andrahandspantsättning 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att underrätta om andrahandspantsättning.

Pant är en säkerhet för en fordran. Panten ägs av pantsättaren, som är gäldenären. Om panten är lös egendom ska den förvaras hos panthavaren, som oftast är borgenären.

I vissa fall har panthavaren rätt att sälja panträtten (dvs. den lösa egendomen som fortfarande är behäftad med panträtt). Panthavaren ska då underrätta pantsättaren om att panten sålts till annan, samt vem denne är, och få en underskrift som bekräftar att pantsättaren har tagit del av denna information.

Dokumentet låter dig snabbt upprätta denna underrättelse och sända den till panthavaren.

Specifikation

  • Underrättelse om andrahandspantsättning 2024
  • 4126
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider