Underrättelse till kända borgenärer 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en underrättelse till kända borgenärer – bildning av bolag, ej upplösning.

När delningsplanen har blivit gällande i samtliga bolag som deltar i delningen ska vart och ett av dem skriftligen underrätta sina kända borgenärer om beslutet.

Underrättelsen ska innehålla uppgift om att bolaget avser att ansöka om tillstånd att verkställa delningsplanen samt uppgift om borgenärernas rätt att motsätta sig (bestrida) att delningsplanen verkställs. Mallen som DokuMera har tagit fram tjänar just detta syfte och kan enkelt användas som underlag för underrättelse.

Specifikation

  • Underrättelse till kända borgenärer 2024
  • 3719
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider