Underborgen av företag (Proprieborgen) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig och ditt företag att upprätta ett avtal om underborgen i form av proprieborgen.

Borgen är ett åtagande, som innebär att betalningsskyldigheten för en skuld, oftast ett lån, delas mellan gäldenären och en annan person eller företag, om gäldenären inte kan fullgöra sina förpliktelser.

Proprieborgen är den vanligaste formen av borgen och innebär att borgensmannen går i borgen "såsom för egen skuld". I fråga om proprieborgen kan fordringsägaren, eller borgenären, därför kräva vem han eller hon vill av borgensmannen eller låntagaren på betalning.

Underborgen innebär att en borgensman går i borgen för gäldenären gentemot borgensmännen. Underborgensmannen blir en säkerhet för borgensmännens regressrätt mot gäldenären om denne inte kan betala.

Specifikation

  • Underborgen av företag (Proprieborgen) 2024
  • 4104
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider