Tjänstebilspolicy 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en tjänstebilspolicy för ditt företag.

Ett företags tjänstebilspolicy reglerar den anställdes användning av tjänstebilen. För att undvika eventuella konflikter angående användningen är det bra om policyn är så utförlig som möjligt. DokuMeras mall reglerar bl. a. viktiga områden rörande försäkring, skötsel, drivmedel och säkerhet.

En tjänstebil är tänkt att framför allt framföras i tjänst, men privat körning i ringa omfattning (mindre än 100 mil per år) kan medges av arbetsgivaren. Om bilen används för privata resor i större omfattning handlar det snarare om en förmånsbil och den anställde beskattas därefter.

Givetvis kan du lätt anpassa tjänstebilspolicyn efter ditt företags specifika behov.

Specifikation

  • Tjänstebilspolicy 2024
  • 4257
  • 1,36
  • 3
  • docx
450 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider