Tillgänglighetspolicy 2024

Denna policy från DokuMera hjälper dig att informera medarbetare om hur företaget jobbar för ökad tillgänglighet.

Utgångspunkten är att samhället ska vara tillgängligt och att människor ska kunna delta på likvärdiga villkor oavsett funktionsförmåga. Avsikten med förändringen har därför varit att öka tillgängligheten i samhället så att människor med någon form av funktionsnedsättning ska kunna delta på likvärdiga villkor som personer utan funktionsnedsättning.

Ta del av denna policy för att öka tillgängligheten i din verksamhet.

Specifikation

  • Tillgänglighetspolicy 2024
  • 4823
  • 1,17
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider