Tillbudsrapport - systematiskt brandskyddsarbete 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en tillbudsrapport som ett led i företagets systematiska brandskyddsarbete.

Alla företag ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete, vilket framgår av lagen om skydd mot olyckor. Om ett tillbud inträffar är det viktigt att dokumentera detta som ett led i det systematiska brandskyddsarbetet, så att företaget kan utvärdera vad som har hänt och minska riskerna. Med hjälp av den här mallen kan du dokumentera vad det är som har inträffat och vilka åtgärder som har vidtagits.

Specifikation

  • Tillbudsrapport - systematiskt brandskyddsarbete 2024
  • 5095
  • 1,16
  • 1
  • docx
395 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider