Tillbudsrapport vid hot och våld i arbetet 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en tillbudsrapport om hot och våld i arbetet.

Tillbudsrapportering är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). När en arbetstagare har varit inblandad i en hot- eller våldssituation ska en tillbudsrapport upprättas och lämnas till arbetsgivaren. Tillbudsrapporten är ett viktigt verktyg för arbetsgivaren i arbetet med att förebygga risker i arbetsmiljön.

Allvarliga tillbud ska anmälas till Arbetsmiljöverket.

Specifikation

  • Tillbudsrapport vid hot och våld i arbetet 2024
  • 4713
  • 1,20
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider