Tidsplan företagsförvärv 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som köpare att planera in och skapa en översikt över alla ingående aktiviteter inför ett kommande företagsförvärv.

Det finns plats för att ange upp till 15 aktiviteter och för varje aktivitet anger du startdatum respektive slutdatum för aktiviteten, om aktiviteten är åtgärdad eller inte, ansvarig person för aktiviteten och slutligen eventuella kommentarer kring aktiviteten. Dessutom finns det även plats för eventuella generella kommentarer kring tidsplanen.

Med hjälp av denna mall från DokuMera får du en översiktlig bild var i processen du befinner dig och vad som återstår att göra.

Specifikation

  • Tidsplan företagsförvärv 2024
  • 2066
  • 1,41
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider