Tidsplan för fusion 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en tidsplan för fusion.

Vid en fusion går bolag ihop. En fusion genomförs efter beslut av styrelserna i de båda bolagen. Dessa ska gemensamt upprätta och underteckna en fusionsplan. Fusionsplanen ska granskas av bolagens revisorer. Sedan ska det övertagande bolaget ansöka till Bolagsverket om tillstånd att verkställa fusionsplanen genom att sända in en ansökan om tillstånd tillsammans med fusionsplanen.

Vid genomförandet av fusionen kan en tidsplan vara till mycket god hjälp. Det är inte något krav att upprätta en tidsplan, men med hjälp av en tidsplan får du en god överblick över processen så att fusionen kan planeras och förberedas bättre.

Specifikation

  • Tidsplan för fusion 2024
  • 3867
  • 1,31
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider