Testamente - Särskild förvaltning 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett testamente med villkor om särskild förvaltning.

Genom bland annat gåva och testamente är det möjligt att föreskriva att viss egendom ska förvaltas av en särskild förvaltare, dvs. att egendom ska förvaltas utan medbestämmande av förmyndare. Det går att föreskriva att egendomen ska förvaltas av förvaltaren längre än till barnets 18-årsdag. Detta kan vara vanligt vid exempelvis arv av fastighet eller annan bostad.

Det ska framgå av testamentet vem som ska vara förvaltare. Det kan vara en fysisk eller juridisk person. Förvaltaren ska avge en årlig redogörelse för sitt arbete.

Den här mallen täcker situationen att testator testamenterar sin egendom till sitt omyndiga barn, och att egendomen (eller delar av den) ska förvaltas genom särskild förvaltning.

Specifikation

  • Testamente - Särskild förvaltning 2024
  • 5110
  • 1,16
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider