Testamente (Till förmån för viss person och nyttjanderätt för annan) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett testamente till förmån för viss person och med nyttjanderätt för annan.

Genom ett testamente kan en testator reglera hur dennes kvarlåtenskap ska fördelas. Ett testamente ska upprättas skriftligen, undertecknas av den som gjort testamentet och bestyrkas av två vittnen. Vittnena måste känna till att det är ett testamente de bevittnar men behöver inte känna till innehållet.

Genom testamentet kan testator ge nyttjanderätt till annan under en period, men att äganderätten till samma egendom tillfaller annan. Den som fått äganderätt till egendom kan fritt disponera över denna, men inte sälja eller pantsätta egendomen utan att nyttjanderättsinnehavaren samtycker. Den som genom testamente fått nyttjanderätt till egendom har rätt att förvalta egendomen och få avkastningen av denna. Den efterlevande maken kan exempelvis få nyttjanderätt till det gemensamma huset fram till dess denne avlider. När nyttjanderättsinnehavaren har avlidit övergår nyttjanderätten till äganderättsinnehavaren, i regel en bröstarvinge.

Specifikation

  • Testamente (Till förmån för viss person och nyttjanderätt för annan) 2024
  • 3310
  • 1,32
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider