Testamente Med förklaring att avdrag för gåva ej skall ske 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett testamente där det framgår att en tidigare given gåva inte ska utgöra förskott på arv.

Om den avlidne har givit bort egendom till en bröstarvinge är huvudregeln att värdet på gåvan ska avräknas från den arvslott som arvtagaren har rätt till efter arvlåtarens död. Det innebär således att gåvor som arvlåtaren givit till bröstarvinge under sin livstid avräknas mot det arv som bröstarvingen senare ska erhålla.

Ovanstående utgör emellertid endast en presumtion. Om arvlåtaren har givit uttryck för att sådan avräkning inte ska ske ska arvet fördelas i vanlig ordning, dvs. som om gåvan aldrig har givits. Denna mall låter dig upprätta ett testamente där det framgår att en gåva som tidigare har givits inte ska påverka arvsfördelningen.

Specifikation

  • Testamente Med förklaring att avdrag för gåva ej skall ske 2024
  • 3307
  • 1,33
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider