Testamente (Inbördes mellan sambor - fri förfoganderätt) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett inbördes testamente mellan sambor, i vilket de ömsesidigt testamenterar sin kvarlåtenskap till varandra med fri förfoganderätt.

Fri förfoganderätt innebär att du som erhållit kvarlåtenskapen efter din sambo fritt får förfoga över egendomen. Du får i regel under din livstid fritt förfoga över egendomen, men är däremot förhindrad att exempelvis testamentera egendomen. Det är vanligt att efterlevande make förvärvar egendomen med fri förfoganderätt, vilket innebär att övriga arvingar ärver egendomen först när den efterlevandes har avlidit.

Specifikation

  • Testamente (Inbördes mellan sambor - fri förfoganderätt) 2024
  • 1422
  • 1,38
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider