Testamente (Inbördes mellan sambor - äganderätt) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett inbördes testamente mellan sambor med äganderätt.

Sambor ärver inte varandra. För att efterlevande sambo ska erhålla din kvarlåtenskap behöver ett testamente upprättas.

Om båda samborna saknar barn är det möjligt att testamentera all egendom till den efterlevande sambon, antingen med äganderätt eller fri förfoganderätt. När egendomen testamenteras med äganderätt är den efterlevande sambon fri att förfoga över egendomen på det sätt denne önskar. Den efterlevande sambon har exempelvis rätt att testamentera den egendom som har erhållits från den avlidne sambon. Detta är möjligt under förutsättning att det saknas barn. Om testamentet däremot föreskriver fri förfoganderätt är möjligheterna till att förfoga över egendomen genom testamente begränsade.

Specifikation

  • Testamente (Inbördes mellan sambor - äganderätt) 2024
  • 3306
  • 1,32
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider