Testamente (Inbördes mellan makar) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett inbördes testamente mellan makar.

Ett testamente är ett dokument som en person skriver för att reglera hur kvarlåtenskapen ska fördelas efter dennes död. Ett testamente ska upprättas skriftligen, undertecknas av den som gjort testamentet (testator) och bestyrkas av två vittnen. Vittnena måste känna till att det är ett testamente de bevittnar men behöver inte känna till innehållet.

Ett inbördes testamente är egentligen två testamenten i ett som två personer gör till förmån för varandra. Varje testator kan därigenom fritt återkalla eller ändra sitt eget förordnande. Om testatorn har barn (bröstarvingar) har de alltid rätt till hälften av det arv de skulle ha fått om testamentet inte hade funnits (laglott). Detta gäller även särkullbarn.

Genom ett inbördes testamente kan testator exempelvis ge den efterlevande maken rätt att fortsätta använda det gemensamma boendet under dennes livstid.

Specifikation

  • Testamente (Inbördes mellan makar) 2024
  • 3304
  • 1,33
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider