Styrelsens förslag - Teckningsoptioner (företräde) - Privat ej avstämningsbolag 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta styrelsens förslag till företrädesemission i ett privat bolag som ej är avstämningsbolag.

En teckningsoption är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa en nyemitterad aktie till en viss kurs under en bestämd tid. En företrädesemission är riktad till befintliga aktieägare och erbjudandet står ofta i proportion till varje aktieägares andel i bolaget. Detta är det normala förfarandet som också kan avvikas från genom att föra in bestämmelser i emissionsbeslutet.

Dokumentet som DokuMera har tagit fram är ett förslag från styrelsen till stämman om företrädesemission av aktier i ett privat bolag som inte är avstämningsbolag. Eventuell teckning ska enligt förslaget ske genom att aktieägarna tillskjuter kapital, vilket är ett sätt för bolaget att få nytt kapital. En aktieägare som inte gör detta minskar indirekt sitt proportionella ägande i bolaget. Överskjutande teckningsrätter till aktier avses enligt förslaget säljas genom bolagets försorg.

Specifikation

  • Styrelsens förslag - Teckningsoptioner (företräde) - Privat ej avstämningsbolag 2024
  • 3830
  • 1,31
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider