Styrelsens förslag - Riktad kontantemission - Teckningsoptioner - Privat avstämningsbolag 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta styrelsens förslag till riktad emission genom kontant betalning i ett privat avstämningsbolag.

En riktad emission är riktad till en viss grupp, t ex befintliga aktieägare. Oftast är den dock riktad till en eller flera externa placerare. Aktieägarna avstår då från sin rätt att teckna nya aktier vid en emission till förmån för någon annan eller andra, vilket bidrar till att bredda ägarbasen i bolaget. Vid kontantemission, som är den vanligaste formen av riktade emissioner, tillskjuts kapital i utbyte mot aktier i bolaget.

Denna mall från DokuMera är ett förslag från styrelsen till stämman om att genomföra en riktad emission av teckningsoptioner i ett privat avstämningsbolag.

Specifikation

  • Styrelsens förslag - Riktad kontantemission - Teckningsoptioner - Privat avstämningsbolag 2024
  • 3842
  • 1,31
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider