Styrelsemöte 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta underlag för styrelsemöte i överlåtande bolag angående absorption av helägt dotterbolag.

Fusion innebär att ett eller flera överlåtande aktiebolags samtliga tillgångar och skulder tas över av ett annat aktiebolag, det övertagande bolaget, vid den slutliga registreringen.

Absorption är en form av fusion som innebär att ett eller flera bolag (överlåtande bolag) mot vederlag i form av aktier i det övertagande bolaget eller pengar till aktieägarna, går upp i ett annat befintligt aktiebolag (det övertagande bolaget).

Styrelsen beslutar i frågan om absorption och godtar fusionsplan i det överlåtande bolaget. Mallen som DokuMera har utarbetat hjälper er genomföra detta möte i det överlåtande bolaget.

Specifikation

  • Styrelsemöte 2024
  • 3882
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider