Styrelsemöte (Överlåtande bolag) - ej upplösning och bildning av bolag 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta underlag för ett styrelsemöte hos överlåtande bolag gällande nybildning av bolag, men ej upplösning.

Enligt 8 kap. 24 § ABL ska protokoll alltid föras vid styrelsemöten. I protokollet ska de beslut som styrelsen har fattat antecknas. Protokollet ska undertecknas av den som har varit protokollförare. Det ska justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet. Om styrelsen har flera ledamöter, ska det justeras även av en ledamot som utses av styrelsen. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören har rätt att få en avvikande mening antecknad till protokollet.

Denna mall består av ett förskrivet styrelseprotokoll som är avsett att användas vid ett extra styrelsemöte där beslut om nybildning av bolag, men ej upplösning, ska fattas.

Specifikation

  • Styrelsemöte (Överlåtande bolag) - ej upplösning och bildning av bolag 2024
  • 3716
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider